น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564

           น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันพุธที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564
 
           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอกอภิชิต ตัณฑสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่:17 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 85

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่