อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:29 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 144

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin