คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 251/2565 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ จภ.3 (สค.) ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

วันที่:18 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 46

ข้อมูลโดย: adminsamutsakhon