การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:107

ข้อมูลโดย: adminsamutsakhon

แกลเลอรี่