ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่:05 มีนาคม 2566

เข้าชม:85

ข้อมูลโดย: adminsamutsakhon

แกลเลอรี่