ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เพื่อกำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมร่วมกันเพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในหน่วยงาน

วันที่:05 มีนาคม 2566

เข้าชม:22

ข้อมูลโดย: adminsamutsakhon

แกลเลอรี่